«Տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն»

Աշխատակազմ

Տնօրեն

 

Արթուր Ավետիսյան

Արթուր Ավետիսյան

Տնօրեն

 

Վարչության պետեր

 

Դավիթ Կարապետյան

Դավիթ Կարապետյան

Անվտանգության և վերահսկողության վարչության պետ
Լևոն Մելիքյան

Լևոն Մելիքյան

Վարչական իրավախախտումների հայտնաբերման և արձանագրման վարչության պետ

 

Բաժնի պետեր

 

Դավիթ Ադյան

Դավիթ Ադյան

Ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ
Արմինե Գալստյան

Արմինե Գալստյան

Ընդհանուր բաժնի պետ
Տաթև Միրզոյան

Տաթև Միրզոյան

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետ

 

Ռուզաննա Հովհաննիսյան

Ռուզաննա Հովհաննիսյան

Հաշվառման և վերլուծության բաժնի պետ
Հակոբ Խալաթյան

Հակոբ Խալաթյան

Վերստուգիչ բաժնի պետ
Արսեն Գալստյան

Արսեն Գալստյան

Իրավախախտումների հայտնաբերման և ամրագրման բաժնի պետ
Աշոտ Հարությունյան

Աշոտ Հարությունյան

Ճանապարհային երթևեկությանը վերաբերող իրավախախտումների տվյալների մշակման բաժնի պետ